Informatie

Goed om te weten

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON) en bij de Eindhovense Koren Federatie (EKF).

De repetities vinden plaats op maandagavond van 20:00 – 22:30 uur in gemeenschapshuis ‘De Uitwijk’ aan de Generaal Pattonlaan 124 te Eindhoven (Woensel). Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen zonder afspraak komen luisteren. Vooral mensen die overwegen bij ons koor te komen zingen, nodigen wij van harte uit om geheel vrijblijvend eens de sfeer te komen opsnuiven. Een keer een repetitie meemaken, zegt meer dan vele woorden op deze website. En… de koffie staat klaar!

De contributie bedraagt € 15,00 per maand. Het koor heeft uniforme concertkleding die beschikbaar wordt gesteld nadat men als lid is aangenomen. Daarvoor is een eenmalige bijdrage van € 90,- verschuldigd voor het kledingfonds.

U kunt contact opnemen met het secretariaat van EKV De Toonkunst via een e-mail:   secretariaat@detoonkunst.nl

Natuurlijk kunt u ook het contactformulier gebruiken.