Vrienden

Draagt u De Toonkunst een warm hart toe?

De financiering van onze kooractiviteiten is gebaseerd op drie pijlers: contributie van de leden, subsidie van de gemeente en bijdragen van leden van de Club van 100, donateurs en adverteerders. Elke bijdrage, hoe groot of bescheiden ook, is van groot belang voor het realiseren van onze muzikale ambities. Denkt u erover De Toonkunst te ondersteunen? Dan zijn er twee manieren waarop u dat kunt doen.

1. Club van 100

De ‘Club van 100’ is een groep particulieren en ondernemingen die ons met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 50,- (in het verleden hfl 100,- vandaar de naam) in staat stellen bijzonder dingen te doen die niet passen binnen het normale budget van een koor. U kunt daarbij denken aan de aanschaf van kostbare partituren, deelname aan een korenfestival of het organiseren van een groot concert met bekende (en dus dure) solisten.

Voor de leden van onze ‘Club van 100’ doen wij graag iets extra’s. Zij ontvangen namelijk een tegenprestatie in de vorm van twee vrijkaarten per jaar voor uitvoeringen in eigen beheer.  Ook houden wij u op de hoogte van onze muzikale plannen, zodat u weet met welke projecten wij bezig zijn. Tenzij u daar bezwaar tegen hebt wordt uw naam ook vermeld in de lijst van begunstigers van De Toonkunst.

2. Donateur

Donateurs ontvangen geen tegenprestatie maar als zij verklaren dat zij hun jaarlijkse gift gedurende ten minste vijf jaar jaarlijks zullen overmaken, kunnen zij na invullen van een formulier deze gift jaarlijks aftrekken van de inkomstenbelasting. Het secretariaat maakt deze formulieren voor u in orde.

Antwoordformulier

Ondergetekende,

Naam: de heer/mevrouw*) …………………………………………………..

Bedrijf (indien van toepassing): ..…………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………

Postcode: ………………………….        Plaats: ………………………………..

E-mail: ……………………………..        Telefoon: …………………………….

Meldt zich hiermee aan ( cijfer graag omcirkelen):

  1. Als lid van de Club van 100 van De Toonkunst en verklaart jaarlijks een bedrag van € …………. (minimaal € 50,=) over te zullen maken op rekeningnummer NL49 ABNA 0489 2787 36 t.n.v. Eindhovense Koorvereniging De Toonkunst o.v.v. van ‘Club van 100’.
    Ik wil wel / niet *) vermeld worden als begunstiger van het koor.
  2. Als donateur van De Toonkunst en verklaart jaarlijks een bedrag van € …………….. over te zullen maken op rekeningnummer NL49 ABNA 0489 2787 36 t.n.v. Eindhovense Koorvereniging De Toonkunst o.v.v. ‘Donateur’. Stuur mij wel / niet *) een formulier voor aftrek inkomstenbelasting.
    Ik wil wel / niet *) vermeld worden als begunstiger van het koor.
  3. Als adverteerder in het Verenigingsblad de Echo. Neem alstublieft contact met mij op.
  4. Als aspirant lid van De Toonkunst. Neem alstublieft contact met mij op.

*) doorhalen wat niet van toepassing is

Datum:                                                         Handtekening:

…………………………………….                       …………………………………………

A.u.b. formulier kopiëren naar uw e-mailprogramma, invullen en per e-mail versturen naar: secretariaat@detoonkunst.nl.  U ontvangt dan ter bevestiging een e-mail van ons. Als u deze ongewijzigd naar ons retour stuurt, wordt dat beschouwd als uw handtekening.